Regulamin

Regulamin strony określa zasady korzystania z serwisu, do których przestrzegania zobowiązuje się użytkownik z niego korzystający. Administracja ma prawo zablokować konto lub dostęp dowolnego użytkownika jeśli zajdzie podejrzenie naruszania tych zasad, bez podawania powodu.

  1. Zabronione jest używanie wulgarnego języka w komentarzach, a także nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury dyskusji.
  2. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do rozsyłania wiadomości uznawanych jako SPAM.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów nielegalnych na terenie RP, a także łamiących prawa autorskie.
  4. Administracja zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu czasowo lub na zawsze bez uprzedzenia i podawania powodu.
  5. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek treści dodawane przez jego użytkowników.
  6. Niedozwolone są próby łamania zabezpieczeń serwisu, a także jakiekolwiek działania mające na celu utrudnienie korzystania z niego użytkownikom.